ERP systém Altus VARIO

Altus Vario je firemní informační systém, který vám pomůže s vedením ekonomických agend (podvojné a jednoduché účetnictví), obchodních agend (zákazníci, nákup a prodej zboží), personálních a mzdových agend (malé i velké organizace). To vše velmi přehlednou formou, jednotným způsobem a za použití nejnovějších technologií a trendů ve vzhledu a ovládání software (modulární architektura, volitelný formát uložení dat, kompatibilita s MS Office). Díky rozsáhlým možnostem konfigurace je Altus Vario vhodným řešením pro široké spektrum firem (od malých firem, účetních a daňových poradců, přes střední firmy až po velkoobchody s šedesáti současně pracujícími stanicemi.

Ucelené řešení obchodních aktivit

Altus Vario je moderní informační systém, který vám pomůže řídit každodenní obchodní a účetní agendu vaší firmy. Výrobce si je vědom toho, že základem úspěchu každého podniku je rychlá a přesná reakce na požadavky klientů a situaci na trhu. Ví, že úspěšné firmy se liší od konkurence vlastními postupy. Při vývoji software Altus Vario je pamatováno i na to, že na jeho spolehlivosti záleží chod vašeho podniku. Proto je již od prvních verzí systému Altus Vario vždy navrhováno otevřená řešení, která je možno dále individuálně přizpůsobovat. Tento přístup dal i název tomuto produktu.

Vario – variabilní v každém ohledu

Vario je informační systém určený pro vedení obchodních, účetních, výrobních a personálních činností firem. Jeho modulární koncepce jej předurčuje k nasazení ve firmách, kde práci na jednotlivých agendách vykonávají samostatní pracovníci nebo oddělení. Systém Altus Vario instalovaný v takové firmě na počítačové síti tvoří základ informačního systému, který umožňuje efektivní spolupráci všech oddělení. Pružnost systému a těsná provázanost jednotlivých modulů však současně umožňuje jeho nasazení i v malých firmách třeba s jedním PC a perspektivou možnosti hladkého rozšíření na víceuživatelský provoz nebo na architekturu klient-server (SQL). Výhody tohoto pružného řešení ocení i podniky, které potřebují jednotný informační systém pro řízení centrály a sítě poboček různé velikosti.

Variabilní logistika

Základem pro týmovou spolupráci je informační systém Vario nainstalovaný na počítačové síti, kde všichni sdílejí společná data. Navíc umožňuje výměnu dat mezi vzdálenými pracovišti – buďto pobočkami nebo samostatnými (např. mobilními) stanicemi. Díky tomu lze například provádět centrální zpracování účetnictví, předávat zakázky z přenosného počítače do firmy. Možnosti různých kombinací a způsobů využití předávání dat záleží jen na vaší fantazii. Možnost předávání dokladů elektronickou formou přibližuje tento systém i firmám, které k vedení účetnictví využívají externích služeb.

Budoucnost má i elektronické obchodování mezi nezávislými partnery. S Variem je možné již dnes.

Variabilní pořizovací cena

Vario se dodává v šesti verzích. Všechny verze jsou softwarově shodné. Nižší verze mají pouze kontrolovanou kapacitu. Tato politika umožňuje i malým nebo začínajícím firmám využít všech výhod software, jež jsou jinak k dispozici v systémech vyšší kategorie, které jsou určeny pro větší firmy za adekvátně vyšší cenu. Větší společnosti využívají všech výhod plynoucích z užívání software s širokou uživatelskou základnou.

Váš systém může růst spolu s firmou naprosto bez problémů. Pokud budete chtít zvětšit kapacitu systému nebo rozšířit počet modulů, stačí zadat nové registrační číslo. Tím získáte systém vyšší kategorie bez přerušení provozu. Navíc lze nyní využít výhody řešení klient-server. Stávající data je možné snadno převést na MS SQL server. Vario ve verzi SQL Server podstatně rozšiřuje možnosti růstu firmy.

Nekupujte zajíce v pytli – neomezenou verzi Varia můžete zkoušet po dobu 30 dní. Pokud se potom rozhodnete pro zakoupení licence, dáváme vám dalších 30 dní záruku vrácení peněz, jestliže nebudete spokojeni. Obraťte se na nás.

Variabilní uživatelské prostředí

Mezi hlavní přednosti patří možnost uživatelského nastavení téměř všech vlastností programu, číselníků a sestav. Ekonomické moduly umožňují vedení neomezeného počtu knih dokladů s možností definovat libovolné číselné řady. Skladové hospodářství umožňuje vedení neomezeného počtu skladů. Stejně tak počet účetních subjektů není prakticky omezen. Všechny moduly umožňují návrh vlastních sestav s rozsáhlými možnostmi výpočtů a formátování analyzovaných dat. Tiskové formuláře jsou volně přístupné pro úpravu vzhledu (v prostředí Access). Nové sestavy a tiskové formuláře lze neomezeně přidávat.

Vario využívá všech dostupných výhod prostředí Microsoft Office a účelně spolupracuje s jeho programy (Word, Excel). V návrhu uživatelského prostředí jsou důsledně dodržovány zásady Microsoftu, takže uživatelé produktů Office se nemusí ve Variu učit nic nového.

Variabilní pracovní postupy

Vario vždy, tam kde je to možné, dovoluje vybírat z několika obvyklých pracovních postupů. Například fakturaci zboží je možné provést bez vazby na sklad nebo fakturovat již vystavené výdejky nebo vystavit výdejku automaticky při vyskladnění produktů přímo z faktury. Fakturované výdejky mohou být již vyskladněné nebo je vyskladníte přímo z faktury a nebo vyskladníte zboží z fakturované výdejky… Popis všech možných kombinací se zkrátka vymyká rozsahu této základní informace.

Navíc může každý modul pracovat zcela samostatně a tak se může při vyřizování svých agend obejít bez spolupráce s ostatními moduly.

Variabilní zákaznická řešení

Vario je aplikace databázového prostředí Access. Díky tomu lze pomocí prostředků Office tento otevřený systém dále doplňovat a přizpůsobovat požadavkům uživatelů. Můžete upravovat stávající nebo vytvářet nové tiskové formuláře v Accessu. Snadno lze prezentovat nebo analyzovat data v programech Access, Excel a Word. Ukázkou těchto možností jsou například vestavěné funkce pro automatické generování dopisu v programu Word z jakéhokoli dokumentu Varia, který obsahuje adresu, nebo hromadná korespondence modulu Adresář.

Poněkud náročnější požadavky lze plnit pomocí technologie doplňků (Access Add-ins). Doplňky jsou aplikace prostředí Access, které lze doinstalovat do Varia. Lze je potom spouštět z menu doplňků v libovolném modulu Varia. Mohou řešit libovolné úkoly s daty systému, například hromadnou fakturaci třeba v návaznosti na data z externích zařízení.

Nejnáročnější požadavky lze řešit pomocí vlastních modulů. Vývojářům poskytujeme zdarma dokumentaci objektové knihovny systému Vario, společných funkcí systému a návod na registraci vlastních modulů. Nezávislí vývojáři se tak mohou zaměřit na vlastní funkce doplňků a modulů, a využít hotové obecné funkce obstarávající běh programu a spolupráci s moduly Varia.

Variabilní budoucnost

Myslíte na to, co vyžaduje možnost obchodu se zahraničím nebo integrace do EU od vašeho informačního systému? Vario umožňuje již dnes zpracovávat všechny doklady současně ve dvou měnách. Vario je navrženo tak, aby se přizpůsobilo růstu i zeštíhlení firmy, lze na něm postavit zákaznický informační systém… Vario má budoucnost.

Scroll to top