Správa počítačových sítí

Firmy využívající výpočetní techniku potřebují zajistit průběžnou správu serverů, stanic, periférií, software a podporu uživatelů. Je na nich, zda se rozhodnou zaměstnat vlastního správce sítě nebo se rozhodnou pro outsourcing. V takovém případě jim můžeme nabídnout své služby. Nedílnou součástí našich služeb je i návrh a realizace sítí, připojení k internetu.

Správa sítí je služba určená především firmám, které provozují více než 5 počítačů v síti. Dle dohody můžeme převzít kompletní dohled nad celou LAN, nebo zajišťovat ve spolupráci s interním správcem sítě jen určité činnosti. Správu sítě provozujeme zpravidla na základě smlouvy, která přesně vymezuje činnosti, za které jsme zodpovědní.

Pro zákazníky, kteří používají informační systém Altus VARIO nabízíme rovněž správu a dohled nad tímto systémem.

 

 

Správa sítě spočívá především v těchto činnostech:

  • počáteční audit – prověření aktuálního stavu sítě, její topologie, případné proměření kabeláže, kontrolu aktivních prvků. Kontrola stavu pracovních stanic a serverů, softwarový audit, posouzení bezpečnosti
  • na základě počátečního auditu navrhujeme řešení, které nastaví síť tak, aby byly odstraněny případné zjištěné nedostatky
  • zahájení poskytování správy, tj. konfigurace zálohování na serverech, nastavení uživatelských práv, přístupů zvenčí, zlepšení funkčnosti
  • pravidelná návštěva technika na místě podle stanoveného harmonogramu, odstranění nedostatků, řešení problémů uživatelů
  • pravidelný dálkový dohled nad sítí, kontrola aktualizací systému, antivirového programu atd.
  • řešení problémů nespadajících do pravidelného servisu (havárie, instalace dalšího software)
  • dodávky nové výpočetní techniky, software

Garantovaná doba odezvy:

  • okamžitá telefonická podpora
  • okamžitá podpora pomocí vzdáleného přístupu do sítě zákazníka
  • návštěva technika na místě do max. 2 hodin od nahlášení závady nebo v termínu dohodnutém smluvně
Scroll to top