Historie

Vážení zákazníci,

společnost HARDEC byla založena 10. června 1992 jako společnost s ručením omezeným. Předmětem podnikání bylo poskytování software, výroba, prodej a servis kancelářské a výpočetní techniky. První provozovna se nacházela v areálu bývalé Textilany, z jejíhož výpočetního střediska byli i zakladatelé společnosti HARDEC.

V roce 1997 se firma přestěhovala do vlastního nově zrekonstruovaného domu ve Venušině ulici, kde sídlí dodnes.

Firma se od počátku zaměřila na rozvíjící se trh výpočetní techniky. Zpočátku působila jako dodavatel počítačů pro další prodejce IT, postupem krátkého času ale začala montovat a prodávat počítače vlastní. S tím souvisela i potřeba poskytnout zákazníkovi spolu s novým počítačem i odpovídající služby a servis. Propojování PC do počítačových sítí vedlo společnost HARDEC ke vstupu do světa internetu. Nároky našich zákazníků na kvalitu a spolehlivost nás vedly k orientaci na značkové počítače a další značkové zařízení.

Postupem doby se do popředí našeho zájmu dostal návrh, prodej a implementace podnikových informačních systémů pro malé a střední firmy. První velké implementace se uskutečnily se systémem EXACT a QI, v současné době se zaměřujeme na Altus VARIO. V rámci komplexní péče o zákazníka poskytujeme také správu počítačových sítí, dodávky výpočetní techniky, instalace technologií, servis a konzultace.

Jako dodavatel informačních systémů poskytujeme také služby vedení účetnictví a daňové poradenství.

Správu počítačových sítí chápeme jako službu, která má zákazníka zbavit starostí o IT infrastrukturu a přenechat mu veškerý čas a síly pro budování vlastního businessu.

Po celou dobu působení společnosti na trhu se snažíme neustále zlepšovat jak vnitřní chod společnosti, tak i vztahy s našimi zákazníky. Nedílnou součástí je stálé zvyšování kvalifikace pracovníků a osvojování nových technologií.

Jako firma se společenskou odpovědností podporujeme technicky denní stacionář pro seniory - Villa Toscana, provozovaný společností Buona Strada s. r. o.

Věříme, že i vám dokážeme nabídnout své služby.

Ing. Karel Hasoň, Ing. Martin Kedaj
jednatelé

Scroll to top